Edzőknek

Előadó: Goschi Gabriella

Közzétéve: 2022. máj. 30.

Az előadás során többször hivatkozunk a Whiplash című 2014-es amerikai filmdráma egyes részleteire, melyek kiemelve az alábbiak:

Fizikai bántalmazás: 24:50 - 25:38 - 28:10 - 30:00 - 32:23

Érzelmi bántalmazás: 10:02 - 12:15 és 17:01 - 22:38

Összeomlás: 1:08:52 - 1:11:30

Szorongás és félelem alapú összerendezettség: 36:27 - 37:22

Külső elvárásoknak való megfelelés: 57:15 - 1:01:30

Magánélet feláldozása: 50:20 - 52:16 - 53:00

Bántalmazás és támogatás paradoxona: 1:11:30 - 1:14:00

A cél nem szentesíti az eszközt: 1:17:40 - 1:21:32 - 1:22:00

További részletek:

1:28:00 – 1:31:33 – 1:31:50 (biztonság, szeretve levés, elfogadás érzése)

– 1:33:40 – 1:35:00 (belecsúszás a flowba / módosult tudatállapotba)

– 1:37:35 (önállóvá válás)

– 1:39:30 (a teljesítményben való kapcsolódás)

– 1:41:40

A fentebbi részletek vagy akár a teljes film megtekinthető IDE KATTINTVA, vagy az alábbi beágyazott formátummal:

Hivatkozások:

[1] Herczog, M. (2007). Gyermekbántalmazás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

[2] https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600119.TV

[3] Prihoda, G. (2022). Sport és antropológia. In Goschi, G., Pálvölgyi, Á. (Szerk). 

Dobbantó - A sportpszichológia tankönyve I. Sport és lélek Kiadó.

[4] Lénárd, K. (2020). A bántalmazás és a trauma hatása a lelki egészségre. In Danis, I., Németh, T.,

Prónay, B., Góczán-Szabó, I., Hédervári-Heller, É. (Szerk.) A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I. Fejlődéselméletek és empirikus eredmények.

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, Budapest. 418–447.

https://semmelweis.hu/mental/files/2020/12/Kora-gyermekkori-lelki-egeszseg_I-kotet.pdf

[5] Benczúr, L. (2022). Pozitív szuggesztiók alkalmzása a sportban. In Goschi, G., Pálvölgyi, Á. (Szerk).

Dobbantó - A sportpszichológia tankönyve I. Sport és lélek Kiadó.


Ajánlott irodalom: